و دوزخ زوزه كشان مي‌آيد

Posted by Death (Mashhad, Iran) on 26 April 2009 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

و سكوت مرگ‌آور ترين صداي هستي‌ست! و آتش انيس‌ترين مونس زندگاني خواهد شد

 

SONY DSC-T10
1/8 second
F/3.5
ISO 320
7 mm

concept
hell
sepia

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook